REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Black Friday 2022 Profesional Beauty Solution Srl .”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Black Friday 2022. Profesional Beauty Solution Srl „ (denumita in cele ce urmeaza “Campania promotionala”) Profesional Beauty Solution Srl., cu sediul in Bucuresti , sector 2, Strada Pescarilor nr 11, Bloc 36,ap 34,scara 1,Inregistrata la Registrul Comertului prin J40/17526/2017 , CIF 38361029
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania Black Friday 2022 (11-30.11.2022) pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0739.889.966 sau prin email: office@discoverbeauty.ro
2.2. Campania poarta denumirea “Black Friday 2022 .”. Profesional Beauty Solution Srl
2.3. Campania se desfasoara pe platforma de comert electronic www.discoverbeauty.ro in perioada 11-30 noiembrie 2022.
2.4. Dupa data incheierii Campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia continuarii Campaniei.
2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promotionale il reprezinta produsele comercializate pe platforma de comert electronic www.discoverbeauty.ro in perioada 11-30 noiembrie 2022, marcate special, prin afisarea pretului initial si pretul din promotie.
3.2. Cuantumul reducerilor vor fi intre 0 – 40% din pretul de vanzare.

SECTIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un produs pe perioada de desfasurare a Campaniei va beneficia de reducerile specificate.
4.2. Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va avea afisat pretul initial si pretul din promotie.
4.3. Campania este valabila numai in limita stocului disponibil. Produsele care nu se vor mai afla pe stoc la momentul asamblarii coletului, vor fi automat scoase din comanda, fara instiintarea prealabila a participantilor.. Totodata, comenzile plasate in perioada promotionala nu se pot modifica.
4.4. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament.
4.5. Costul transportului nu este inclus in campanie.
4.6. Procesul de coletare poate dura pana la 7 zile lucratoare. Participantii vor intra in posesia produselor comandate in termen de pana la 10 zile lucratoare de la data cand societatea de curierat aleasa va ridica produsele, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.
4.7. Campania promotionala nu se cumuleaza cu alte oferte, promotii, reduceri, discount-uri, vouchere, puncte bonus, carduri de fidelitate etc. Totodata, comenzile nu se cumuleaza, fiecare comanda plasata este de sine statatoare. Nu se pot plasa mai multe comenzi, iar ulterior sa se cumuleze.
4.8. Voucherele, punctele bonus, cardurile de fidelitate, discount-urile etc. nu pot fi utilizate in cazul produselor care nu fac parte din campania promotionala de Black Friday 2022.
4.9. Nu se acorda contravaloarea in bani a reducerii acordate.
4.10. In cazul in care clientul/clienta opteaza pentru inlocuirea produsului achizitionat in cadrul Campaniei, noul produs care il inlocuieste nu va mai beneficia de oferta respectiva, cu exceptia situatiei in care el insusi face obiectul unei Campanii sau oferte speciale. Pentru claritate, la momentul inlocuirii, pentru noul produs se aplica pretul valabil la data inlocuirii.

SECTIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

5.1. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia produselor participante la Campanie din motive independente de vointa Organizatorului, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
5.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal în legatura cu produsele achizitionate.
5.3. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata sau anulata.
5.4. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau oricaror alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.
5.5. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.
5.6. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in prezentul regulament al campaniei.
5.7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti

SECTIUNEA 6. INCETAREA, SUSPENDAREA, INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul in care stocurile de produse incluse in campanie se epuizeaza.
6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand Campania de reduceri promotionale, cu o instiintare prealabila a publicului, in urmatoarele situatii: a.) in caz de forta majora conform legislatiei in vigoare; b.) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii; c.) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a Campaniei Promotionale.
6.3. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania promotionala va inceta/se va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.
6.4. Incetarea sau suspendarea Campaniei promotionale din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.
6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE:

Prin participarea la aceasta campanie fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care persoanele care participa la Campanie o folosesc pentru a valida comanda plasata precum si a datelor oferite in acest scop; Participantii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, adresa domiciliu, nr. de telefon, adresa e-mail, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul livrarii produselor comandate si care fac obiectul campaniei stabilita prin acest Regulament;
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala la adresa de mail office@discoverbeauty.ro
Participantii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Utilizarea website-ului www.discoverbeauty.ro se face pe propriul risc. Acest website este oferit astfel cum este disponibil, fara reprezentari si garantii (spre exemplu, disponibilitate, acuratete sau forma completa), Profesional Beauty Solution Srl. limitandu-si raspunderea fata de oricare si toate cele mai sus mentionate.
8.2. In scopul utilizarii acestui website sunteti singurul responsabil pentru obtinerea, configurarea si intretinerea in orice mod a hardware-ului, software-ului, serviciilor de telefonie si a oricaror altor echipamente si servicii necesare pentru ca dumneavoastra sa puteti utiliza acest website.
8.3. Accesand website-ul, sunteti de acord cu Limitarea Raspunderii. Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile din aceasta sectiune, va solicitam sa incetati utilizarea website-ului.
8.4. Internetul nu este un mediu sigur, fiind posibila intreruperea, oprirea accesului, precum si incalcarea accidentala sau deliberata a securitatii si confidentialitatii informatiilor, ca urmare a unor situatii in afara controlului nostru. Astfel, utilizarea acestui website poate fi afectata de numerosi factori in afara controlului S.C. Profesional Beauty Solution Srl..
8.5. Profesional Beauty Solution Srl. nu va fi responsabila fata de dumneavoastra sau fata de alte terte parti pentru vreun prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarui eveniment dintre cele mai sus mentionate, dar pentru niciun alt fel de prejudiciu suferit de dumneavoastra ca rezultat al oricarei defectiuni operationale, modificari sau retrageri ale website-ului. In consecinta, continutul website-ului este disponibil fara garantii, exprese sau implicite, inclusiv dar fara a se limita acuratetea, actualitatea si/sau integralitatea informatiilor furnizate.
8.6. Fara a aduce nicio limitare in legatura cu cele mai sus mentionate, precum si in corelare cu legislatia aplicabila Profesional Beauty Solution Srl. nu ofera nicio reprezentare sau garantie cu privire la faptul ca: Website-ul va fi compatibil cu computerul dumneavoastra si cu echipamentele si software-ul asociat; Informatiile continute pe acest website sau in legatura cu acesta vor fi corecte si complete; Faptul ca unele sau anumite rezultate pot fi obtinute prin intermediul utilizarii acestui website; Utilizarea website-ului, descarcarea oricaror informatii nu va genera virusi sau orice alte componente distructive sau disruptive.
8.7. Profesional Beauty Solution Srl nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau alte terte parti pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, sau pentru alte prejudicii de orice alta natura in legatura cu utilizarea acestui website, orice continut aflat pe website sau accesat prin utilizarea acestuia.
8.8. Recunoasterea si acceptarea de catre dumneavoastra a termenilor si conditiilor din cadrul acestui document constituie o alocare corecta a riscurilor asumate si a raspunderii.
8.9. Sunt interzise linkurile catre website fara permisiunea scrisa explicita a S.C. Profesional Beauty Solution Srl.. Framingul (incadrarea site-ului intr-un alt site), mirroring-ul (copierea) site-ului, scraping-ul (copierea de continut de pe site si republicarea in alta locatie) si alterarea datelor disponibile pe website sau a continutului acestuia in orice forma si prin orice metoda sunt strict interzise.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut, independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini obligatiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca derularea campaniei este impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea “Campanie promotionala”, in termen de maxim 2 (doua) zile de la producerea incidentului reclamat. In cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei. Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.
10.2. Orice eventual litigiu intre Organizator si participanti va fi solutionat pe cale amiabila. Atunci cand acest lucru nu este posibil, partile se pot adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Legea aplicabila este legea romana.
11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
11.3. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, clauzele anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
11.4. Prezentul Regulament a fost incheiat astazi, 23.10.2022

ORGANIZATOR : Profesional Beauty Solution Srl